OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW PO1G/00029446/2

W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak, Kancelaria Komornicza nr V (tel. (61) 426 31 74) ogłasza, że w dniu

 

19 stycznia 2021 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika, mieszczącej się: 62-200 Gniezno, ul. św. Michała 9/2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w trybie uproszczonym stanowiącej nieruchomość gruntowa, nr działki 37, pow. 1,2139 ha, położonej: Wagowo (gmina Pobiedziska), dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1G/00029446/2.

 

W związku z art. 952 zn.1. § 5 kpc. zawiadamiam, że ww. nieruchomość nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

 

Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie O. Gniezno 59 9065 0006 0000 0008 5746 0003

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: