OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00043411/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski ogłasza, że dnia

 

11 lutego 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (w trakcie budowy – budowa zaprzestana 9 lat temu) położonej w miejscowości Radoszyn w gminie Skąpe. Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 421 i o powierzchni 1,3926 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 171,69 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 347,35 m2, kubatura 1,267,00 m3. Fundamenty budynku betonowe. Ściany konstrukcyjne, osłonowe i działowe murowane. Stropy żelbetowe. Brak tynków zewnętrznych. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, szpachlowane. Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wejściowe drewniane antywłamaniowe, drzwi wewnętrznych brak. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Rynny i rury spustowe systemowe z tytanu ocynkowanego. Do budynku przynależy instalacja elektryczna (zdewastowana). Stan techniczny budynku jest przeciętny. Nieruchomość ma możliwość przyłączenia się do sieci energetycznej. Na działce znajduje się studnia. Nie posiada dostępu do sieci gazowej i kanalizacji ściekowej. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Właścicielem nieruchomości jest (…). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00043411/6.

 

Suma oszacowania wynosi 414 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 276 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 41 400,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

49 1020 5402 0000 0602 0218 2160

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym). Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606 701 585 lub 666 369 822. W dniu 25.01.2021 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 12:30 do godziny 12:50. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

UWAGA!!! Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wytyczne Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w licytacji, (tj. osoba wpłacająca wadium, dłużnik, wierzyciel) aby wchodząc na teren Sądu wyposażone były w środki ochrony indywidualnej (maseczka i rękawiczki). Ponadto osoby, które wpłacą rękojmię proszone są o kontakt z kancelarią najpóźniej na dzień przed licytacją.

 

Położenie: