OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Marcin Kowalski, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 października 2021 r. o godz. 9:00

 

w sali rozpraw nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach pod nr GL1X/00008134/4, stanowiącej własność dłużnika Delta Beton Sp. z o.o. w całości.

Nieruchomość położona jest na działce gruntu o nr 1743/111 obręb ewidencyjny Kleszczów położonej w Żorach przy ul. Pszczyńskiej o pow. 1 500 m2. Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalno-usługowym o 3 nadziemnych kondygnacjach (wraz z poddaszem użytkowym) i 1 kondygnacja podziemna, rok zakończenia budowy 2008, konstrukcja murowana, w technologii tradycyjnej, powierzchnia użytkowa 655,10 m2. Budynek niewykończony w wewnątrz. Nieruchomość obejmuje zaplecze działalności gospodarczej (usługi gastronomiczne i hotelowe, ponadto pomieszczenia dwóch lokali mieszkalnych) o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej 655,10 m2, w tym powierzchni użytkowej: pomieszczeń gastronomii 141,40 m2, pomieszczeń motelu 181,30 m2, mieszkalnej 175,30 m2, gospodarczej 157,10 m2. Kubatura budynku wynosi 2350 m3, a powierzchnia całkowita 838,80 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 809 000,00 zł, do kwoty tej należy doliczyć podatek VAT w wysokości: 416 070,00 zł. Łączna kwota z podatkiem VAT wynosi 2 225 070,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 206 000,00 zł, podatek VAT 277 380,00 zł, łącznie kwota 1 483 380,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 222 507,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Żorach przy al. Jana Pawla II 17 (parter) w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA oddział w Rybniku nr: 52 1240 4357 1111 0010 4294 4323 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: