OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska (tel. (82) 565 30 23) ogłasza, że dnia

 

26 stycznia 2022 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy ul. Żołnierzy I AWP 16 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działki zabudowane o nr ewidencyjnym 54/2 oraz o nr 54/4 o ogólnej powierzchni 1,72 ha. Nieruchomość zabudowana zorganizowanym obiektem magazynowo-produkcyjnym młyna o łącznej powierzchni użytkowej 2 949,20 m2 – wraz z wyposażeniem. Na zabudowania składają się: budynek główny młyna, budynek administracyjno-warsztatowy, budynek wagi, budynek magazynowy – wiata obudowana, budynek magazynowy, budynek magazynowy – części zamiennych, budynek magazynu paliw, budynek portierni. Stan techniczny budynku młyna i wagi – dobry, budynek magazynowy o pow. 367,20 m2 – do rozbiórki, pozostałych obiektów – średni.

Dojazd do nieruchomości własną drogą lokalną utwardzoną od drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana w terenie podmiejskim, około 9 km od powiatowego miasta Chełm. Uzbrojenie terenu: E, W, K, T. Przeznaczenie terenu: dla potrzeb usług rolnych z preferencją na usługi komercyjne, istniejące zainwestowanie do zachowania 0,68 ha terenu rolnego, faktycznie podporządkowany terenom usługowym.

Nieruchomość położona: 22-151 Staw, wieś Staw, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00056434/0.

 

Suma oszacowania wynosi 2 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 650 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 220 000,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: