OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus (tel. (74) 666 77 29) na podstawie art. 955§3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 marca 2022 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 58-310 Szczawno-Zdrój, Kolejowa 5/4, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00042015/3.

 

Suma oszacowania wynosi 224 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Położenie: