OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 756410710) ogłasza, że: dnia 07-07-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 z udziałem 1161/10000 w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz gruntu - objętych KW JG1K/00028067/8 położonej: 58-400 Kamienna Góra, Jeleniogórska 3/5, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00028068/5.

Suma oszacowania wynosi 157 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i/wynosi 117 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 730,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: