OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Karol Kieras Kancelaria Komornicza nr VI w Rzeszowie ogłasza na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 lipca 2022 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4, sala 6 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Tyczyn przy ul. Św. Katarzyny 8, stanowiącej własność dłużnika: Skomra Bożena i Skomra Grzegorz, Tyczyn ul. Św. Katarzyny 8, 36-020 Tyczyn, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr RZ2Z/00020799/6 w Sądzie Rejonowym w: TYCZYN.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 235 000 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 176 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: