OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak (tel. 77 402 50 53) ogłasza, że:

dnia 02-09-2022 r. o godz.11:30

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 A w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika,

stanowiącego: nieruchomość lokalową - lokal mieszkalny nr 704 z przynależną piwnicą, położony w budynku mieszkalnym w Opolu przy ulicy Sieradzkiej 3, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OP1O/00095768/8 wraz z udziałem 28/10000 w prawie współwłasności działki gruntowej nr 130/7 i wspólnych części budynku, objętych KW nr OP1O/00079131/6. Lokal mieszkalny nr 704 znajduje się na VII piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Posadzki mieszane, płytki ceramiczne, panele. Na ścianach wymalowania. Drzwi wewnętrzne typowe, okna z profili pcv. Lokal wyposażony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, c.o. - ogrzewanie z sieci. Funkcja: przedpokój, łazienka z wc, kuchnia, 2 pokoje. Według danych uzyskanych w UM Opole powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,45 m2. Do lokalu przynależy piwnica 2,42 m2. W księdze wieczystej wykazano razem 55,87 m2.

Położonego: 45-304 Opole, Sieradzka 3/704, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00095768/8]. Suma oszacowania wynosi 273 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 27 310,00zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: