Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak (tel. 77 402 50 53) ogłasza, że:

dnia 02-09-2022r. o godz.11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 A w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika. Stanowiącej: działkę gruntową nr 30/5 km 80 o pow. 0.1801 ha położoną w Opolu ul. Solskiego obręb 0098 Nowa Wieś Królewska, zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła) objęta KW nr OP1O/00127598/9. Działka gruntowa nr 30/5 km 80 o pow. 0,1801 ha, położona jest przy ul. Solskiego, lokalizacja w pośredniej strefie miasta. Od strony ul. Solskiego ogrodzona. Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą, działki niezabudowane oraz ogrody działkowe. Teren uzbrojony w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Teren nieruchomości równy i płaski. Działka niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami, wymaga uporządkowania. Ocena zewnętrzna wykazuje możliwość przyszłość przyszłego uzbrojenia wycenianej działki w media podstawowe. Budynek gospodarczy (nr ew. 1115) - rodzaj zabudowy wskazuje, ze kiedyś był to budynek gospodarstwa rolnego - stodoła. Ściany murowane otynkowane, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty dachówką zakładkową. Stan wnętrza budynku niewiadomy, przydatność budynku trudna do oceny. Pow. zabudowy budynku = 170 m2. Położonej: 45-038 Opole, ul. Na Wałach, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00127598/9].

Suma oszacowania wynosi 364 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 36 470,00 zł w gotówce.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: