Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

28 września 2022 r. o godz. 08:30

w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości w sprawie prowadzonej pod sygn. Km 1233/18 położonej w miejscowości Lipowe (34-600), ew. nr 180/3, 180/4 i 182/3 o łącznej pow. 1,0033 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 272 030,00 zł natomiast wartość licytowanego udziału 1/2 w części nieruchomości wynosi 136 015,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli 13 601,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, można go oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. 

Położenie: