OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 52 3311286) ogłasza, że dnia

 

28 września 2022 r. o godz.11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

ograniczonego prawa rzeczowego- spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 86-100 Świecie, Słowackiego 2a/25, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 30772 [NKW: BY1S/00030772/4].

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 25 przy ul.  Słowackiego 2A, 86-100 Świecie, zlokalizowany w budynku wielorodzinnym, w strefie pośredniej miasta.

Lokal mieszkalny nr 25 o Pu=37,70 m2 położony na I piętrze (drugiej kondygnacji) budynku wielorodzinnego. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki. Mieszkanie wyposażone jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. z sieci miejskiej, telefoniczną i domofonową. Lokal o rozkładowym układzie pomieszczeń i jednostronnej wystawie okien.

 

Suma oszacowania wynosi 199 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: