OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 31/24 o powierzchni 19481 m2, położonej w miejscowości Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00045595/3. Działka nr 31/24 o kształcie nieregularnym i płaskim terenie, niezabudowana. Działka położona przy drodze nieutwardzonej, sąsiedztwo stanowi zabudowa siedliskowa oraz działki uprawiane rolniczo oraz trasa szybkiego ruchu S5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka w części zagospodarowana w drzewa, krzewy i trawy. Media w zasięgu: prąd, woda, telekomunikacja.

Suma oszacowania wraz z podatkiem VAT wynosi 355 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 266 602,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 547,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Od ceny nabycia zostanie odprowadzony należny podatek VAT.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika

(tel. 65 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl.

Położenie: