OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 31/35 o powierzchni 21438 m2, położonej w miejscowości Piotrowo Pierwsze, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00045664/8. Działka nr 31/35 o kształcie nieregularnym i płaskim terenie, położona przy drodze utwardzonej asfaltem, Media w zasięgu: prąd, woda, telekomunikacja, brak kanalizacji sanitarnej - szambo. Teren nieruchomości składa się z działki zabudowanej budynkiem o funkcji hotelowej, budynkiem gospodarczym oraz w części zagospodarowana w zieleń i porośnięta drzewami. Teren działki nieużytkowany od kilku lat, porośnięty, nieuporządkowany, zdewastowany. Budynek hotelowy: w zabudowie wolnostojącej, w części parterowy z poddaszem użytkowym, w części piętrowy z poddaszem użytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1972 roku o powierzchni użytkowej 1530,74 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony na część gastronomiczną na parterze, część biurowo-socjalną na poddaszu oraz część hotelową w części piętrowej. Budynek w złym stanie technicznym, po spaleniu. Budynek gospodarczy: w zabudowie wolnostojącej, parterowy, z dachem jednospadowym, budowany w latach 70-tych w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 66,60 m2. Do budynku dobudowana wiata. Brak uzbrojenia technicznego w budynku. Suma oszacowania wraz z podatkiem VAT wynosi 2 352 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 1 764 742,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 235 299,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 20300045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Od ceny nabycia zostanie odprowadzony należny podatek VAT.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika

(tel. 65 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl

Położenie: