OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 3311286) ogłasza, że dnia

 

24 marca 2023 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

druga licytacja

 

lokalu mieszkalnego położonego: 86-134 Grupa, Szarych Szeregów 5/21, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 49125 [NKW: BY1S/00049125/01.

 

Przedmiotem licytacji jest samodzielny lokal mieszkalny nr 21 wraz z udziałem wynoszącym 589/11236 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem (działka ewidencyjna nr 3/123 w KW BY1S/00045099/2).

Lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni użytkowej 54,80 m2 usytuowany jest na IV piętrze (piątej kondygnacji) budynku wielorodzinnego. Mieszkanie o dwustronnej wystawie okien, rozkładowym układzie pomieszczeń. Wg akt księgi wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 4,1 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 195 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: