OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że

w dniu 24-03-2023 o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala nr 1.06 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 60-778 Poznań, ul. Orzeszkowej 18A/1, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00073362/1. Z prawem własności przedmiotowej nieruchomości związane jest prawo własności ½ części udziału w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1P/00008422/4. Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 103,97m2 mieści się w budynku mieszkalnym dwulokalowym, wykonanym w zabudowie bliźniaczej, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Posiada trzy kondygnacje nadziemne – parter, piętro oraz poddasze, jest w całości podpiwniczony. Funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: cztery pokoje, kuchnia, łazienka z WC, korytarz. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie – C.O zasilane z pieca gazowego znajdującego się w piwnicy. Do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne, na strychu oraz jeden garaż przylegający do budynku mieszkalnego. Do wspólnego użytkowania przeznaczone są: klatka schodowa, schody do piwnicy nr 1, korytarz piwnicy nr 2, skrytka nr 3, korytarz piwnicy nr 4, fundamenty i mury zewnętrzne, dach łącznie z pokryciem, kominy, piony wodno - kanalizacyjne i gazowe, instalacje elektryczne wewnętrzne klatki schodowej i korytarza piwnicy, przyłącze elektryczne, wodnokanalizacyjne i gazowe, brama, furtka i ogrodzenie, grunt stanowiący wejście do budynku, wjazd na teren nieruchomości oraz grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym o łącznej powierzchni 260,40 m2. Lokal nie jest zamieszkały. Nie jest wynajmowany osobom trzecim. Suma oszacowania wynosi: 684 300,00 zł. Cena wywołania wynosi: 513 225,00 zł. Zgodnie z opinią podatkową biegłego rzeczoznawcy sądowego z zakresu prawa podatkowego nr wpisu 00349 z dnia 30-08-2019 r., zbycie w drodze sprzedaży egzekucyjnej przedmiotowej nieruchomości jest zwolnione z podatku VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 68 430,00 zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: GKm 115/19, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 3625/19) lub w kancelarii komorniczej. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny,

tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl.

Położenie: