OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 756 410 710) ogłasza,

że dnia 28-03-2023r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej: udział 1/6 części w prawie własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz obiektami gospodarczymi działki nr 264, położonej: 58-420 Lubawka, Bukówka 6, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00021086/8. Na nieruchomości ustanowiono służebność osobistą mieszkania.

Suma oszacowania wynosi 71 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,tj. 7 150,00 zł na rachunek bankowy kancelarii  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

DO POBRANIA:

Operat szacunkowy.pdf

 

Położenie: