OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2023 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B 69-100 Słubice w sali nr 231, odbędzie się

 

druga licytacja

 

udziału wynoszącego 702/1000 części nieruchomości stanowiącej: działka zabudowana nr 77/7 o pow. 0,0932 ha, część biurowa nieruchomości 3 kondygnacyjnej o pow. 140 m2, położonej pod adresem: 69-100 SŁUBICE, Wojska Polskiego 68, Słubice, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00013158/1.

 

Suma oszacowania wynosi 704 000,00 zł plus VAT 161 920,00 zł razem 865 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 469 333,33 zł plus VAT 107 946,67 zł razem 577 280,00 zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komorniczej operat szacunkowy nieruchomości w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 70 400,00 zł plus VAT 16 192,00 zł razem 86 592,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083.

Położenie: