OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

9 marca 2021 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Świdnicka 51 w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Jaźwina w gminie Łagiewniki, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Nieruchomość stanowi działka geodezyjna o nr ewid. 33/3 o powierzchni 0,1497 ha, obręb 0001 – Jaźwina. Działka położona jest w zachodniej, peryferyjnej strefie wsi, w odległości ok. 13 km od Łagiewnik. Dostępność komunikacyjna – średnia. Kształt – zbliżony do czworoboku ze ściętym ukośnie bokiem, działka jest nieogrodzona. Teren słabo zagospodarowany, nieruchomość używana jest jako łąka. Brak wyposażenia w przyłącza infrastruktury technicznej. Przeznaczenie działki: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi dojazdowe,

należącej do: (…);

położonej: 58-210 Łagiewniki, Jaźwina,

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00045205/6 [NKW: SW1D/00045205/6].

Suma oszacowania wynosi 39 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi – 29 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 910,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Położenie: