OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Tomasz Gruszecki (tel. (17) 70 00 280) ogłasza, że dnia

 

16 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 119, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wydzielonej części z nieruchomości położonej: ul. Sienkiewicza 128, Mielec, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00019213/7 w postaci działki nr 700/1. Działka nr 700/1 o pow. 1 177 m2 zabudowana jest częściowo stalową wiatą o pow. 185,00 m2, przeznaczoną pod działalność gospodarczą. Szacowany rok oddania budynku do użytku – 1986.

 

Suma oszacowania wynosi 491 579,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368 684,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49 157,90 zł. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy:

Alior Bank SA Centrala 72 2490 0005 0000 4600 9711 2135

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: