OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

13 maja 2021 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Świdnicka 51/- w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: nieruchomość lokalowo-użytkowa nr „C” położona w Pieszycach na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym nr 13. Nieruchomość gruntowa stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 123/1 o powierzchni 0,0439 ha, położoną w obrębie 0005 – Środkowe, miasto Pieszyce, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie. Lokal użytkowy nr „C” położony jest w budynku przy ul. T. Kościuszki nr 13, znajduje się na I kondygnacji nieruchomości lokalowej, z osobnym wejściem od podwórza. Lokal posiada cztery pomieszczenia: dwa pomieszczenia WC oraz dwa pomieszczenia użytkowe. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal jest w powyżej średnim stopniu zużycia, o słabej funkcjonalności oraz o niskim standardzie wyposażenia i wykończenia. Lokal położony jest w budynku wielolokalowym o funkcji mieszkalno-użytkowej, oprócz lokali mieszkalnych znajdują się w nim również trzy lokale użytkowe. Stan budynku nie budzi istotnych zastrzeżeń, należącej do: Nashnet S.A. położonej: 58-250 Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 13/C, Pieszyce, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00028516/4 [NKW SW1D/00028516/4].

Suma oszacowania wynosi 48 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi – 32 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 830,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Położenie: