OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚĆI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00010405/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 maja 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 4, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/5 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę o nr 106 o pow. 1,24 ha położonej w Kotowicach, gmina Siechnice przy ul. Spacerowej 76 w części zabudowaną przedwojennymi budynkami, tj. parterowym budynkiem mieszkalno-gospodarczym z poddaszem częściowo użytkowym i niewielkim podpiwniczeniem o pow. netto 130 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi (kwalifikującymi się do rozbiórki); w części uprawiana rolniczo: przez część działki przebiega linia elektroenergetyczna wraz z jednym słupem oraz działkę o nr 123 o pow. 0,93 ha położonej przy drodze asfaltowej, na granicy obrębów Kotowice i Groblice, uprawiana rolniczo, należącej do dłużnika: (…); położonej: 55-011 Siechnice, Kotowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00010405/6.

 

Suma oszacowania 1/5 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 63 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 240,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu 1/5 niewydzielonej części nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 336,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej do dnia 14.05.2021 r. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

Położenie: