OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI WR1O/00051874/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia

 

17 maja 2021 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 100/26 o pow. 0,0300 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym z wbudowanym garażem w zabudowie szeregowej o łącznej pow. użytkowej 161,10 m2. Na parterze znajduje się wiatrołap, kuchnia, salon, garderoba, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu mieszczą się cztery pokoje, garderoba, łazienka, należącej do dłużnika: (…); położonej: 52-151 Iwiny, przy ul. Polnej 11 A, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00051874/3. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacja do zbiornika bezodpływowego.

 

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 585 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 438 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 do dnia 14.05.2021 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: