OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Kłubowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 maja 2021 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę pod adresem ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 KŁODZKO w sali nr 128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 57-420 Radków, Pasterka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00015195/7.

 

Opis nieruchomości:

Działka rolna nr 123 o pow. 3,2900 ha, położona w Pasterce, obręb Pasterka (kier. Ostra Góra), gmina Radków. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem RZ - grunty rolne.

 

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

03 1600 1462 1823 0341 4000 0001.

 

Położenie: