OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Km 569/14, KM 35/15, KM 2456/15, KM 2541/15, KM 2899/15, KM 1647/18, KM 730/19, KMP 15/20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza w Świeciu ul. Kopernika 5/1 (tel. (52) 331 26 65) ogłasza, że dnia

 

21 czerwca 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi mającego siedzibę przy ul. Świeckiej 28 w sali nr 9, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących:

  • Niezabudowaną działkę o numerze geodezyjnym 114/43 powierzchnia 0,0310 ha usytuowaną w obrębie geodezyjnym nr 00005 – stanowiąca drogę wewnętrzną. Działka jest utwardzona trylinką, w części od strony wjazdu na drogę krajową masą bitumiczną. Dla ww. działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/3211 z 31 marca 2011 działki leżą na obszarze, oznaczonym jako AG – dla którego przewiduje się funkcję podstawową: pod usługi oraz działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy itp.; położonej: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą nr KW 26716 [NKW: BY2T/00026716/1].

Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

  • Niezabudowane działki o numerach geodezyjnych 114/1 oraz 114/45 o łącznej powierzchni 0,1745 ha. Według wypisu z rejestru gruntów działki oznaczone są jako Bi (inne tereny zabudowane), działka 114/1 o powierzchni 0,1558 ha natomiast działka 114/45 o powierzchnia 0,0187 ha. Utwardzona część nieruchomości stanowi parking, pozostała część trawnik. Wzdłuż działki 114/1 od strony drogi krajowej rozlokowane są maszty reklamowe. Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/3211 z 31 marca 2011 działki leżą na obszarze, oznaczonym jako AG – dla którego przewiduje się funkcję podstawową: pod usługi oraz działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy itp.; położonej: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą nr KW 19027 [NKW: BY2T/00019027/2].

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

  • Działkę o numerze geodezyjnym 114/40 powierzchnia 0,0743 ha usytuowaną w obrębie geodezyjnym nr 00005 stanowiącą aktualnie stację paliw. Według wypisu z rejestru gruntów działka oznaczona jako Bi (inne tereny zabudowane). Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem stacji paliw, który powstał na skutek połączenia przylegających do siebie, parterowych budynków oznaczonych w ewidencji budynków numerami 41 i 42 o powierzchni 37,44 m2, wiatą nad stanowiskami do tankowania oraz budynkiem socjalno-magazynowym oznaczonym w ewidencji budynków numerem 40, który kiedyś był budynkiem portierni o powierzchni 8,51 m2. Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr VI/3211 z 31 marca 2011 działki leżą na obszarze, oznaczonym jako AG – dla którego przewiduje się funkcję podstawową: pod usługi oraz działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy itp.; położonej: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska 3, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą nr KW 19035 [NKW: BY2T/00019035/1].

Suma oszacowania wynosi 588 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 441 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 58 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: