OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2021 roku o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 1063 o powierzchni 1 945 m2, położonej pod adresem: 64-010 Krzywiń, ul. Kościańska 92, gmina Krzywiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00055114/1.

Działka nr 1063 o kształcie regularnym i płaskim terenie, ogrodzona, zlokalizowana w części peryferyjnej miejscowości, przy drodze utwardzonej asfaltem, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ulicę dojazdową Kościańską stanowiącą działkę nr 399 - droga wojewódzka.

Media w ulicy: prąd, woda, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa. Na terenie działki znajduje się szambo.

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno-socjalnym obecnie wykorzystywanym jako mini browar.

Budynek parterowy z dachem dwuspadowym, wolnostojący, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 2017 roku o powierzchni użytkowej 193,32 m2, powierzchnia zabudowy 227,98 m2. Instalacje techniczne w budynku: prąd, woda, kanalizacja-szambo, c.o. i c.w. - piec elektryczny, bojler elektryczny, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.

Budynek składa się z następujących pomieszczeń: wiatrołap, komunikacja, biuro, WC, umywalnia, pomieszczenie, magazyn, warzelnia, fermentownia, laboratorium, komunikacja, leżakownia, magazyn, pomieszczenie, załadunek.

Urządzenia znajdujące się w budynku służące do produkcji piwa stanowiące ruchomości niezwiązane trwale z budynkiem będą przedmiotem oddzielnej licytacji.

 

Suma oszacowania wynosi 523 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 392 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika (tel. 65 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl

 

Położenie: