OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar (tel. 756410710) ogłasza, że dnia

 

7 lipca 2022 r. o godz. 09:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego nr 11 z udziałem 950/10000 w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz udziałem 950/10000 w prawie użytkowania wieczystego terenu objętego KW JG1K/00013526/6,

położonej: 58-400 Kamienna Góra, ul. Wiejska 2/11, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K700016325/8. Lokal jest niezamieszkały.

 

Suma oszacowania wynosi 106 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 650,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie/przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: