OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW 71915/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2022 r. o godz.08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 4 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  działkę nr 1221/2 o pow. 0,7900 ha

należącej do dłużnika: Instytut Nano Powłok i Kompozytów Sp. z o.o.

położonej: 97-415 Kluki, Kluki 54A,

           dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 71915/7 [NKW: PT1B/00071915/7]

Suma oszacowania wynosi162 350,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 774 900,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 235,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 97 10500161 5269 0000 2004 1621 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: