OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO KW WR1O/00029470/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia

 

30 marca 2023 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju o łącznej pow. 53,53 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 10 m2 (właściciel ww. lokalu natomiast korzysta z dwóch pomieszczeń piwnicznych o łącznej pow. 14,56 m2), położonego przy ulicy Spółdzielczej 14/2 w Kamieńcu Wrocławskim gmina Czernica, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00029470/8 stanowiącej własność dłużnika Andrzeja Krasa. Z lokalem związany jest udział wynoszący 30/100 w prawie własności działki gruntu nr 493/3 (am-1) i częściach wspólnych budynku opisanego w księdze wieczystej WR1O/00017918/4.

Właściciel lokalu w ramach udziału w nieruchomości wspólnej korzysta z ogródka przydomowego.

 

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 184 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 123 066,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 460,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto albo na książeczkę oszczędnościową banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 20300045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: