OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 3311286) ogłasza, że dnia

 

1 marca 2024 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 86-131 Jeżewo, Polna 2, Laskowice, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 5816 [NKW: BY1S/00005816/1].

 

Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 12/5, z obrębu 0013. Działka stanowi teren płaski, o regularnym, czworokątnym kształcie. Powierzchnia działki wynosi 2 577 m2. Teren nieruchomości zabudowany jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 113 m2 oraz 3 budynkami niemieszkalnymi. Na terenie nieruchomości występują trwale związane z gruntem i budynkiem sieci: wodociągowa gminna, energetyczna oraz kanalizacyjna. Wzdłuż drogi przebiega również sieć telekomunikacyjna. Działka nr 12/5 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym. Budynek murowany w technologii tradycyjnej z cegły, ocieplony. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza (piec na eco - groszek).

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, wojewódzkiej DW239. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną, asfaltową.

Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania, która pozostanie w mocy z zaliczeniem na cenę nabycia. Wartość prawa wynosi 126 487,00 zł. Zaliczenia wartości prawa, które pozostanie w mocy na cenę nabycia dokonano na etapie ustalenia ceny wywołania (461 000,00 zł x 3/4 - 126 487,00 zł = 219 263,00 zł).

 

Suma oszacowania wynosi 461 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i po dokonaniu zaliczenia wartości prawa, które pozostanie w mocy na cenę nabycia wynosi 219 263,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: