Kontakt
iKomornik.pl podlega Grupie Dawro - Dom Aukcyjny Mariola Nosko

Centrala Domu Aukcyjnego mieści się we Wrocławiu. Z naszych usług korzystają zleceniodawcy z całej Polski. Obecnie ściśle współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi, kilkudziesięcioma bankami, urzędami skarbowymi oraz licznym gronem syndyków i firm.

Świadczymy również usługi dla banków sieciowych, banków spółdzielczych oraz zrzeszeń tych banków.

Dom Aukcyjny Mariola Nosko
ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław
NIP PL 952-112-80-61
Regon 932831930
+48 71 340 08 55,
+48 71 341 65 06,
+48 71 340 08 54,
+48 71 371 86 20,
tel. komórkowe
+48 609 70 70 88,
+48 784 078 340
fax. +48 71 340 08 51
Zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr 162467
Bank Zachodni WBK S.A. V./O. Wrocław,50-950 Wrocław,
pl. Kościuszki 7/8

Nr rachunku:
42 1090 1522 0000 0001 0032 8440
Kontakt

Krzysztof Kubler Dyrektor Handlowy
e-mail: k.kubler@dawro.pl
tel. 71 345 07 29
fax 71 340 08 51
tel. kom. 697 30 40 10

Krzysztof Kubler
e-mail: k.kubler@dawro.pl
tel. 71 345 07 29
tel. kom. 697 30 40 10

Magdalena Kumor
e-mail: m.kumor@dawro.pl
tel. 71 345 07 28
fax 71 340 08 51
tel. kom. 662 110 466

Monika Prus
e-mail: m.prus@dawro.pl
tel. 71 345 07 10
fax 71 340 08 51
tel. kom. 882 120 949

Sylwia Bryska
e-mail: s.bryska@dawro.pl
tel. 71 345 07 12
fax 71 340 08 51
tel. kom. 882 120 951

Współpracujące wydawnictwa