Ogłoszenia w prasie
wczytywanie treści...
Ogłoszenia w Internecie
wczytywanie treści...
Oprogramowanie
wczytywanie treści...
Strony internetowe
wczytywanie treści...
Pozycjonowanie stron
wczytywanie treści...
Polityka bezpieczeństwa
Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej jako: ustawa), administrator danych osobowych (komornik) zobowiązany; jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych; przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem opisującym:

 • reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w aktach komorniczych i systemach informatycznych kancelarii komorniczych;
 • dopuszczalne zachowania wszystkich pracowników kancelarii i użytkownikówsystemu informatycznego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konsekwencje związane z ich przekraczaniem.

 

Celem opracowania polityki bezpieczeństwa jest wskazanie zasad i metod działania, jakie należy zastosować w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez Administratora Danych Osobowych (komornika) oraz użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku między GIODO a PIP, inspektorzy PIP mogą sprawdzać prawidłowość przetwarzania danych osobowych u każdego przedsiębiorcy przetwarzającego dane pracowników oraz klientów. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada przeprowadzenie 88 tys.kontroli.

 

Każda kancelaria komornicza ma obowiązek, wynikający z przepisówo ochronie danych oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024), posiadać opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa.

 
 
Nasze doświadczenie związane z opracowaniem polityki bezpieczeństwa jak i wdrożeniem systemu CEPIK poparte jest wykonaniem ponad trzydziestu wdrożeń w kancelariach komorniczych potwierdzone przez audytorów MSWiA (przyznany dostęp do systemu CEPIK).
 
Kancelarie, w których została opracowana polityka bezpieczeństwa:
 • Maciej Kowalczyk, Brzeg
 • Adam Piecuch, Brzeg
 • Robert Bury, Głogów
 • Krystian Łoś, Głogów
 • Robert Dudek, Jelenia Góra
 • Remigiusz Juszko, Jelenia Góra
 • Mariusz Kopeć, Jelenia Góra
 • Grzegorz Błaut, Kluczbork
 • Marcin Bąk, Kłodzko
 • Konrad Klemaszewski, Lubin
 • Mariola Woźnialis, Łódź
 • Ryszard Cupał, Oleśnica
 • Arkadiusz Nitschke, Oleśnica
 • Marek Gil, Ostrów Wlkp.
 • Monika Pawlewska, Strzelce Opolskie
 • Joanna Berdyn, Środa Śląska
 • Andrzej Pokora, Środa Śląska
 • Krzysztof Rogowski, Świdnica
 • Małgorzata Walas, Świdnica
 • Anna Musialska, Trzebnica
 • Dawid Wątrucki, Wolsztyn
 • Agnieszka Janus, Wrocław
 • Kamila Jaworek, Wrocław
 • Robert Kapica, Wrocław
 • Justyna Kopeć, Wrocław
 • Marek Kosztowniak, Wrocław
 • Piotr Kosztowniak, Wrocław
 • Agata Krasiczyńska-Knuter, Wrocław
 • Wojciech Mielnik, Wrocław
 • Wojciech Opielewicz, Wrocław
 • Maciej Piotrowski, Wrocław
 • Paulina Podgórska-Pawełka, Wrocław
 • Stanisław Prus, Wrocław
 • Adriana Rodakiewicz Wrocław
 • Bożena Tarnowska, Wrocław
 • Radosław Wacowski, Wrocław
 • Artur Wojnar, Wrocław
 • Piotr Witos, Ząbkowice Śląskie
 • Ireneusz Szuba, Zgorzelec
Transport, składowanie
wczytywanie treści...
Obsługa informatyczna
wczytywanie treści...

Kontakt:

tel. +48 71 345 07 29
e-mail: k.kubler@dawro.pl