Ogłoszenia w prasie
wczytywanie treści...
Ogłoszenia w Internecie
wczytywanie treści...
Oprogramowanie
wczytywanie treści...
Strony internetowe
wczytywanie treści...
Pozycjonowanie stron
wczytywanie treści...
Polityka bezpieczeństwa
wczytywanie treści...
Transport, składowanie

Firma nasza oferuje składowanie zajętych ruchomości i nieruchomości:

 • w magazynie
 • na utwardzonym placu parkingowym dedykowanym do przechowywania pojazdów i maszyn

 

Nasze lokalizacje:

 • Wrocław ul. Wodzisławska 8
 • Warszawa ul. Mrówcza 79

 

W ramach składowania oferujemy:

 • przyjęcie w dozór ruchomości,
 • zapewnienie dostępu online do listy przechowywanych ruchomości,
 • udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenia licytacji,
 • całodobowe udostępnienie miejsc parkingowych dla pojazdów,
 • całodobową, pełną ochronę ruchomości pozostawionych w dozorze,
 • przygotowanie, prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji przyjęcia-wydania ruchomości w formie protokołu,
 • pomoc w uruchomieniu pojazdu podczas oględzin rzeczoznawcy,
 • w okresie zimowym odśnieżanie pojazdów oraz weryfikacji stanu płynu chłodzącego,
 • pomoc przy załadunku i rozładunku pojazdu na lawetę.
 

Transport

W zakresie środków transportu Dom Aukcyjny współpracuje z firmami, które dysponują odpowiednimi pojazdami (lawetami, dostawczymi do 3,5 t., ciężarowymi i specjalistycznymi). Dobrze zorganizowany i przeszkolony zespół pracowników gwarantuje pełne bezpieczeństwo począwszy od chwili załadunku towarów, aż do chwili przyjęcia na magazyn.
W trosce o profesjonalną obsługę naszych Klientów zatrudniamy wykwalifikowany personel. Pracownicy parkingu posiadają uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami (osobowe, ciężarowe powyżej 3,5t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy) oraz rozładunku przedmiotów wymagających użycia wózka widłowego.

 

Bezpieczeństwo składowanych przedmiotów

W celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonego mienia podpisaliśmy z towarzystwami ubezpieczeniowymi polisy. T.U. Ergo Hestia suma gwarancyjna od ognia i zdarzeń losowych 600 000 zł, suma gwarancyjna od kradzieży 550 000 zł.
Nasze lokalizacje wyposażone są w system kilkunastu kamer rejestrujących. Pomieszczenia, w których są składowane przedmioty posiadają system sygnalizacji napadu i włamania. Nasi pracownicy pełniący całodobowy dozór są wspierani grupą interwencyjną firmy ochroniarskiej IMPEL.

 

CENNIK

Ceny za składowanie towarów o objętości składowania do 1 m³
Wartość towaru*
Przyjęcie towaru
Opłata za składowanie (za 1 dobę)
Wydanie towaru**
do 499 zł
10 zł
2,00 zł
10 zł
od 500 do 999 zł
20 zł
4,00 zł
20 zł
od 1 000 do 2 499 zł
30 zł
6,00 zł
30 zł
od 2 500 do 5 001 zł
50 zł
8,00 zł
50 zł
Od 5 000 do 9 999 zł
100 zł
10,00 zł
100 zł
pow. 10 000 zł
200 zł
15,00 zł
150 zł

W przypadku, gdy towary przekraczają objętość 1m³, stawka zostaje pomnożona przez wielokrotność zajmowanej powierzchni lub jest ustalana indywidualnie. Składowanie odbywa się w magazynie lub w przypadku maszyn i urządzeń na placu otwartym.
wartość towarów określana jest według ceny oszacowania dokonywanej przez PRZEKAZUJĄCEGO
**opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru towarów zakupionych w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.

Ceny za składowanie pojazdów mechanicznych (składowanie na placu otwartym)
Samochody osobowe
Wartość pojazdu*
Przyjęcie towaru
Opłata za składowanie (za 1 dobę)
Wydanie towaru**
2 499 zł
60 zł
3 zł
60 zł
2 500 do 7499 zł
60 zł
5 zł
60 zł
od 7 500 do 14 999 zł
60 zł
10 zł
60 zł
od 15 000 do 29 999 zł
60 zł
15 zł
60 zł
od 30 000 do 49 999 zł
60 zł
20 zł
60 zł
od 50 000 do 79 999 zł
60 zł
25 zł
60 zł
od 80 000 do 99 000 zł
60 zł
30 zł
60 zł
pow. 100 000 zł
60 zł
35 zł
60 zł
Samochody dostawcze i ciężarowe
do 4 999 zł
80 zł
7,50 zł
80 zł
od 5 000 do 9 999 zł
80 zł
12,50 zł
80 zł
od 10 000 do 14 999 zł
80 zł
15,00 zł
80 zł
od 15 000 do 29 999 zł
80 zł
20,00 zł
80 zł
od 30 000 do 49 999 zł
80 zł
25,00 zł
80 zł
od 50 000 do 79 999 zł
80 zł
30,00 zł
80 zł
80 000 do 99 999 zł
80 zł
35,00 zł
80 zł
pow. 100 000 zł
80 zł
40,00 zł
80 zł
Maszyny i urządzenia
80 zł
25,00 zł
80 zł

Wartość pojazdu ustalana jest według cennika firmy INFO EKSPERT.
** opłata za wydanie pobierana jest wyłącznie w przypadku odbioru pojazdu zakupionego w drodze licytacji organizowanej w Domu Aukcyjnym.

Ceny usług transportowych (w granicach miasta)
Rodzaj usługi
Koszty/1 godzina
Transport samochodowy 100 zł
Rozładunek/załadunek 2 osoby
100 zł
Rozładunek/załadunek kolejna osoba 50 zł (za każdą kolejną osobę)
Transport specjalistyczny
ustalane indywidualnie

W przypadku transportu poza granicami miasta - do powyższych stawek doliczane są koszty za każdy przejechany kilometr w wysokości 2 zł/km.
*Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Obsługa informatyczna
wczytywanie treści...

Kontakt:

tel. +48 71 345 07 29
e-mail: k.kubler@dawro.pl